Lectura de tesis

Dpto. Escultura - María Begoña Paz García
Título da tese:
El acontecer urbano. Un paseo por la fisonomía de la ciudad.
Autor/a: María Begoña Paz García
DirectorJuan Ramón Redondo
Departamento: Escultura
Lugar: Sala de Graos do Dpto. de Escultura da Facultade de Belas Artes - Pontevedra
Data e hora: 3 de setembro de 2009-11:00